Dyplom  Stacji Kontroli PojazdówWykonujemy przeglądy okresowe w zakresie przewidzianym przez producenta. Pomagamy w podejmowaniu decyzji dotyczącej zakupu samochodu używanego. Mamy możliwość sprawdzenia historii napraw w sieci naprawczej BMW.

Dokonujemy pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Podczas wspólnych z Klientem oględzin  możemy przedstawić kosztorys usunięcia ewentualnych usterek.

Na miejscu wykonujemy badania techniczne okresowe (potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego) oraz zajmujemy się dystrybucją naklejek ekologicznych wymaganych do wjazdu w niektóre strefy miejskie w Niemczech.